Стан во Автокоманда

ПОДАТОЦИ ЗА ЛОКАЦИЈАТА
Стан во Автокоманда, ул. Габреш бр.6 површина 61 м2 со три спални, втори кат, со лифт и железарско парно.
Целосно реновиран со нова електрицна и водоводна инсталација.