Услуги

Комплетна адаптација и реновирање

 • изработка на проекти
 • рушење
 • електрика
 • водовод
 • парно
 • плочки
 • гипс картон
 • молерај
 • климатизација
 • пвц столарија
 • лим фасада
 • демонтажа и монтажа на кров
 • демонтажа и монтажа на врати

Материјално и Финансово Сметководство